Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych w drugim kwartale 2015 r.

04.09.2015

W drugim kwartale 2015 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 39,36 proc. (względem 39,68 proc. w pierwszym kwartale 2015 roku). W porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku średni czas opóźnień pociągów towarowych zwiększył się z poziomu 418 minut do poziomu 466 minut (zmiana o 11,5 proc.). Największy odsetek stanowiły podobnie jak w pierwszym kwartale 2015 roku pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 69,3 proc. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w drugim kwartale 2015 roku blisko 111,7 tysiąca tras, a w pierwszym kwartale 2015 roku 101,6 tysiąca tras (wzrost o 9,9 proc). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 6791 pociągów. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za drugi kwartał 2015. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu w zakładce:

 Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

do góry