Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP PLK zobowiązana do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowo-drogowych linii nr 139 Katowice-Zwardoń

03.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 139 Katowice-Zwardoń.

Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło m.in.:

 • przekroczonego iloczynu ruchu kwalifikującego przejazdy do wyższej kategorii, tj. niezastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń – systemów sterowania ruchem,
 • braku przepisowych warunków widoczności na przejazdach,
 • braku znaków poziomych i pionowych przed przejazdami,
 • ograniczonej widoczności lub złego ustawienia znaków,
 • spękań i ubytków asfaltu na dojazdach do przejazdów,
 • dokonywaniu zmian zapisów w metrykach przejazdów bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • nieprawidłowych wpisów w metrykach przejazdów,
 • braku lub nieskutecznej realizacji zaleceń z kontroli wewnętrznych na przejazdach,
 • braku utworzenia „Harmonogramów diagnostyki przejazdów kolejowych” na 2015 rok,
 • nierealizowaniu przez zarządcę zaleceń pokontrolnych Prezesa UTK,
 • braku wygrodzenia na dojazdach do przejazdów,
 • eksploatowaniu toru ze złym stanem podsypki tłuczniowej o znacznym stopniu degradacji.

W wyniku działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry