Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 281 oraz w obrębie stacji Oleśnica na linii kolejowej nr 143

01.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice oraz w obrębie stacji Oleśnica usytuowanej na linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło m.in.:

 • eksploatacji zdegradowanych i spróchniałych podkładów drewnianych oraz  uszkodzonych betonowych,
 • eksploatacji uszkodzonych podrozjazdnic,
 • brakujących śrub łubkowych oraz luźnych śrub stopowych,
 • wykruszeniu i ubytkach materiału w główkach szyn oraz ich pęknięć,
 • zachwaszczenia torów,
 • nierówności pionowych torów,
 • istnieniu tzw. „wychlapów”,
 • nadmiernych luzów w stykach szyn,
 • niewłaściwego utrzymania instrukcji obsługi agregatu i baterii akumulatorów urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W wyniku działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry