Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencja Prezesa UTK w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa w obrębie stacji Hel spowodowana brakiem dojścia do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie stacji – zarządca PKP PLK w trybie natychmiastowym usunął stwierdzone nieprawidłowości

27.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania przejazdu kolejowo-drogowego: kategorii A, na którym na czas przejazdu pociągu ruch na drodze wstrzymywany jest rogatkami lub sygnałami nadawanymi przez pracowników kolei na linii kolejowej nr 213 Reda – Hel.

Prezes UTK zobligował zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów bezpieczeństwa podczas prac inwestycyjnych na stacji Hel. Przedsiębiorca w trybie natychmiastowym usunął nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem użytkowników przejazdu - mieszkańców miasta Hel.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niezapewnieniu bezpieczeństwa na przejeździe podczas trwających prac modernizacyjnych,
 • nieodpowiednim zabezpieczeniu przed przejściem podczas czasowego zamknięcia dla ruchu pieszego.

Powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych PKP PLK, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań nadzorczych Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych w celu umożliwienia komunikacji mieszkańców i wczasowiczów,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach i przejściach dla pieszych.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Podczas prac inwestycyjnych – brak przejścia
 • Podczas prac inwestycyjnych - przechodzenie osób postronnych przez czynne tory
 • Po interwencji – tymczasowe strzeżone przejście
 • Po interwencji – tymczasowe strzeżone przejście
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry