Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał decyzje w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury dla dwóch zarządców infrastruktury kolejowej

25.08.2015

Euroterminal Sławków sp. z. o.o.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządcy z dnia 11 marca 2015 r. dotyczącego rozkładu jazdy pociągów na lata 2015/2016, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej tj.:

  • stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,
  • stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym,
  • stawki jednostkowe opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33 ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem Zarządcy i zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych, zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, gdyż ich kalkulacja była zgodna z zasadami, o których mowa w ust. 2-6 art. 34 oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządcy z dnia 12 marca 2015 r. dotyczącego rozkładu jazdy pociągów na lata 2015/2016, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej tj.:

  • stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,
  • stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem Zarządcy i zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej, zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, gdyż ich kalkulacja była zgodna z zasadami, o których mowa w ust. 2-6 art. 34 oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Załączniki:

- decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lipca 2015 r. DRRK-WKL.730.4.2015.MS

- decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lipca 2015 r. DRRK-WKL.730.5.2015.MS

do góry