Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zobowiązał PKP PLK do usunięcia nieprawidłowości związanych z zastosowaniem nieadekwatnych zabezpieczeń do panującego natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice

13.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Kontrola dotyczyła utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów kategorii „D” (bez rogatek, półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) linii kolejowej nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice.

Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości dotyczące:

 • zastosowania niewłaściwej kategorii przejazdu, w związku z przekroczonym iloczynem ruchu, w konsekwencji zastosowaniu niewłaściwych zabezpieczeń na przejeździe,
 • niewłaściwego umiejscowienia znaków i wskaźników lub ich uszkodzeniu,
 • braku oznakowania,
 • braku przepisowych warunków widoczności dla ruchu drogowego,
 • zanieczyszczeniu żłobków na przejazdach,
 • licznych uszkodzeń drogi przejazdowej, asfaltowej i uszkodzeniach płyt,
 • braku wygrodzenia na dojazdach do przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym dostosowanie zabezpieczeń do panującego natężenia ruchu, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo użytkowników przejazdów w terminie do 31 grudnia 2016 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry