Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy PKP PLK w zakresie stanu technicznego i utrzymania infrastruktury na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice oraz nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów - stacja Oleśnica

11.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu (PKP PLK) przepisów dotyczących stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice oraz linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów - stacja Oleśnica.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • licznych uszkodzeniach podkładów i podrozjazdnic drewnianych,
 • licznych uszkodzeniach podkładów betonowych o stanie technicznym kwalifikującym do usunięcia z toru,
 • nierównościach pionowych toru,
 • brakujących oraz uszkodzonych i luźnych złączkach (podkładki żebrowe, łubki, pierścienie sprężyste, śruby łubkowe i stopowe, wkręty, łapki sprężyste, nakrętki),
 • nadmiernych luzach w stykach szyn,
 • długotrwałej eksploatacji toru z prowizorycznymi zabezpieczeniami pękniętych szyn,
 • wykruszeniach i ubytkach materiału w główce i stopce szyn,
 • uszkodzeniach główek szyn, jak również cięciu szyn palnikiem,
 • zachwaszczeniu toru, licznych „wychlapach”,
 • uszkodzeniach słupów trakcyjnych oraz łączników szynowych,
 • braku wskaźników,
 • niewłaściwym utrzymaniu instrukcji obsługi agregatu oraz obsługi baterii akumulatorów,
 • eksploatowaniu baterii akumulatorów rozruchowych agregatu, których stan wskazywał na znaczne wyeksploatowanie.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał analizę możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w obszarze prowadzonej działalności przez zarządcę,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Podkład betonowy z oderwaną częścią od czoła do podkładki żebrowej
 • Uszkodzenie główek łączonych szyn z głębokim ubytkiem materiału
 • Podkład o stopniu degradacji 0,9-1
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry