Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy towarowe wg grup ładunków - rok 2014

07.08.2015

Zapraszamy do zapoznania się z danymi przedstawiającymi strukturę przedmiotową transportowanych towarów koleją w Polsce w ujęciu rocznym. Szczegółowe informacje w podziale na poszczególne grupy towarów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka roczna:

Analizy i monitoring rynku - Statystyka roczna.

Zachęcamy równocześnie do bieżącego przeglądania innych publikacji, cyklicznie zamieszczanych
i aktualizowanych na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry