Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niedostateczny stan techniczny infrastruktury na stacji Jarosław na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka - Prezes UTK zobowiązał PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych

05.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Jarosław na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • eksploatowaniu przez zarządcę uszkodzonych i zużytych biologicznie podkładów drewnianych,
  • braku bieżącej konserwacji złączek przytwierdzenia i wymaganej wymiany zużytych pierścieni sprężystych, śrub stopowych i łubkowych oraz dokręcenia luźnych śrub i wkrętów,
  • eksploatowaniu zachwaszczonej podsypki w torze,
  • nieusunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przez zarządcę w 2013 i 2014 roku w ,,Protokołach z badań stanu technicznego torów”.

Naruszone przepisy prawa:

  • ustawa o transporcie kolejowym,
  • system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) PKP PLK, w tym przepisy wewnętrzne zarządcy.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wskazanie oraz wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry