Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie eksploatacji bocznic kolejowych przez użytkownika CMC Putex sp. z o.o.

05.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów w zakresie stanu technicznego i utrzymania bocznic kolejowych w Słupsku, Olsztynie i Bydgoszczy, użytkowanych przez przedsiębiorcę CMC Putex sp. z o.o.

Naruszenie przepisów polegało m. in. na:

 • użytkowaniu bocznicy kolejowej bez wymaganych dokumentów tj. świadectwa bezpieczeństwa,
 • eksploatacji bocznic na podstawie nieaktualnych przepisów wewnętrznych,
 • braku prowadzenia dokumentacji technicznej bocznic kolejowych,
 • niewykonaniu zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontroli,
 • braku spełnienia przez osobę zatrudnioną na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego wymogów do pracy na tym stanowisku,
 • nieprawidłowym utrzymaniu nawierzchni kolejowej.

Wyniki przeprowadzanych działań kontrolnych:

 • Prezes UTK nakazał użytkownikowi bocznic natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez użytkownika bocznic działań zgodnych z przepisami prawa oraz posiadanymi regulacjami wewnętrznymi, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością,
 • podmiot prowadzący działalność bez wymaganego dokumentu uprawniającego, w tym przypadku świadectwa bezpieczeństwa, podlega karze pieniężnej do 2% rocznego przychodu z działalności przedsiębiorcy.

Cel przeprowadzanych działań kontrolnych:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • natychmiastowe eliminowanie zagrożeń wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Poniżej: dokumentacja fotograficzna – stan techniczny infrastruktury na bocznicach CMC Putex

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry