Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje stopień wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem – nieprawidłowości przewoźnika Inter Cargo Sp. z o.o.

04.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych związanych z nadzorem nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego, spółkę Inter Cargo, przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, w tym m.in.:

 • nierejestrowaniu w rejestrze zagrożeń wszystkich nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w trakcie prowadzonej działalności,
 • wprowadzeniu do eksploatacji lokomotywy elektrycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niezrealizowaniu celów ilościowych i jakościowych określonych w „Programie Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2014”,
 • braku właściwego nadzoru nad oświadczeniami składanymi przez maszynistów,
 • nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji SMS poprzez: stosowanie formularzy, które nie wynikają z procedury, powoływanie się na nieistniejące dokumenty np. regulamin organizacyjny, stosowanie nieaktualnych formularzy będących elementami składowymi raportu bezpieczeństwa,
 • nietestowaniu planów kryzysowych,
 • braku nadzoru nad procesem audytowania.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia oraz stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry