Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FERIE ZIMOWE NA KOLEI

28.01.2011

Prezes UTK w dniu 11.01.2011 roku wydał polecenie przeprowadzenia kontroli przewozów pasażerskich w okresie ferii zimowych w Polsce.

Kontrolę zaplanowano zgodnie z harmonogramem ferii szkolnych w okresie od 14.01.2011 r. do 27.02.2011r.

Kontrola obejmuje przestrzeganie praw pasażera (rozporządzenie WE/1371/2007) a także stan:

  • informacji wizualnej i megafonowej o rozkładzie jazdy,
  • powiadomienia o odstępstwach od rozkładu jazdy,
  • czas oczekiwania na informację i zakup biletu oraz frekwencję i warunki podróżowania,
    ze szczególnym uwzględnieniem stanu higienicznego i wyposażenia sanitariatów.

W czasie dwóch pierwszych weekendów ferii zimowych  inspektorzy terenowi UTK przeprowadzili kontrolę na 10 dworcach kolejowych od Gdańska po Zakopane i dokonali oceny warunków podróżowania w 92 pociągach.

Najczęściej odnotowanym brakiem w zakresie informowania pasażera była wadliwie działająca lub niesprawna informacja wizualna (Gdynia Główna, Katowice, Łódź Kaliska, Kraków Główny). W skontrolowanych składach pociągów pasażerskich inspektorzy UTK najwięcej zastrzeżeń zgłosili do stanu toalet. Opóźnienia pociągów nie były skandaliczne (jedyny wyjątek  stanowił pociąg TLK nr 35506 relacji Zakopane - Gdynia opóźniony już na starcie o 75 minut).

Zupełnie kuriozalną sytuację inspektor UTK zastał na stacji Krynica Zdrój. Pomimo przywrócenia ruchu pasażerskiego do Krynicy (po wybudowaniu nowego mostu  na Popradzie) dworzec kolejowy świecił pustkami. Przewoźnicy nie przygotowali kas biletowych ani punktów informacyjnych (bilety do nabycia w pociągu); zarządca dworca zamknął poczekalnię i toalety. W związku z tą sytuacją Prezes UTK zwrócił się do przewoźników i zarządcy dworca o pilne wyjaśnienia i podjęcie natychmiastowych starań zapewnienia pełnej obsługi dworcowej pasażerów  stacji Krynica Zdrój.

Następne kontrole odbędą  się w kolejne weekendy ferii.

Po zakończeniu ferii i zebraniu protokołów pokontrolnych Prezes UTK ogłosi raport zbiorczy, który będzie zawierał konkretne wnioski i ustalenia, a także zalecenia dla przewoźników i zarządców dworców kolejowych  w celu usprawnienia przewozów dzieci i młodzieży.

do góry