Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – zarządca PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 65 most na rzece Bug – Sławków Południowy

29.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 65 most na rzece Bug – Sławków Południowy.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejazdach kolejowo-drogowych dotyczyło braku warunków widoczności z drogi, ze względu na znaczne zadrzewienie i zakrzewienie w bezpośrednim obszarze przejazdów.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wskazanie i wprowadzenie przez zarządcę PKP LHS ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzja Prezesa UTK, wprowadzająca ograniczenia eksploatacyjne, podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu i użytkowników w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry