Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice w obrębie przejazdu kategorii A

23.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (PKP PLK), przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • braku elementów systemu przytwierdzenia typu K do podkładów drewnianych w torze nr 1,
 • znacznym zachwaszczeniu podsypki i zakrzewieniu międzytorza,
 • usytuowaniu krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nieskutecznym realizowaniu kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • regulacji wewnętrznej zarządcy Id-1 (D-1) – Warunków Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedury „SMS-PW-01 Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”  dokumentacji SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Krzewy znajdujące się w odległości mniejszej niż 15 m
 • Krzewy znajdujące się w odległości mniejszej niż 15 m
 • Braki elementów systemu przytwierdzenia typu K do podkładu drewnianego
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry