Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Burzliwy weekend na torach

20.07.2015

W związku z nawałnicami, które przeszły przez Polskę w sobotę i niedzielę (18-19 lipca) zanotowano dużą ilość utrudnień w prowadzeniu ruchu pociągów spowodowanych wystąpieniem przeszkód na torach i przerw w zasilaniu trakcji. Z raportów dyrektorów Oddziałów Terenowych UTK (Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Katowice, Warszawa) wynika, że w wielu miejscach drzewa zatarasowały szlaki kolejowe, a w nielicznych przypadkach doszło do uszkodzenia pojazdów np. zerwania pantografów czy wybicia szyb w kabinie maszynisty. Opóźnienia pociągów osobowych i towarowych liczone były w dziesiątkach i setkach minut. Przewoźnicy zanotowali starty materialne, a pasażerowie będą zapewne ubiegać się o należne im odszkodowania.

Prezes UTK wydał w ostatnim czasie szereg decyzji nakazujących zarządcom infrastruktury usunięcie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów określających dopuszczalną odległość drzew i krzewów od osi skrajnego toru kolejowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1227).

UTK  konsekwentnie kontroluje wykonywanie tych decyzji w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podróżnych i pracowników kolei.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry