Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie przewozów, czasu pracy oraz kwalifikacji maszynistów – nieprawidłowości przewoźnika kolejowego ECCO Rail sp. z o.o.

17.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach nadzoru nad przygotowaniem i realizacją przewozów, a także nad czasem pracy oraz kwalifikacjami maszynistów, przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego ECCO Rail sp. z o.o.

Szczegółową kontrolą objęto pociąg relacji Gostynin – Węgliniec, złożony z lokomotywy EU07-009 i M62-3518 oraz 40 wagonów ładownych z drewnem.

W wyniku tych działań Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego przepisów z zakresu kolejnictwa związanych z przygotowaniem i realizacją przewozów, w szczególności dotyczących podstawowych obowiązków maszynisty.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało m.in. na:

 • przekroczeniu czasu pracy drużyny trakcyjnej o 3 godziny,
 • przestawieniu zegara systemowego w prędkościomierzu typu Hasler, o 12 godzin,
 • prowadzeniu pojazdu bez znajomości szlaku przez maszynistę,
 • brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje maszynisty,
 • prowadzenie pociągu bez aktualnego rozkładu jazdy pociągu,
 • brak naniesionych poprawek i erraty w wykazie ostrzeżeń stałych,
 • brak odnotowanej w karcie próby hamulca, uproszczonej próby hamulca „U” po zmianie czoła pociągu oraz nieprawidłowości przy wypełnianiu karty.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • ustawa Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu i sygnalizacji,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe,
 • instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów,
 • procedura systemu zarządzania bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego ECCO Rail sp. z o.o.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • natychmiastowe eliminowanie zagrożeń wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie ze strony przewoźników kolejowych nadzoru nad czasem pracy zatrudnionych maszynistów,
 • podnoszenie jakości procesu przygotowania i realizacji przewozów przez przewoźników kolejowych.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry