Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego podczas prac inwestycyjnych na linii nr 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice

14.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego w czasie prowadzenia robót inwestycyjnych na linii nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • braku zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych w pobliżu torów czynnych, co spowodowało zderzenie maszyny budowlanej z pojazdem trakcyjnym,
 • niewłaściwym zabezpieczeniu miejsca robót,
 • niedostatecznym egzekwowaniu od wykonawców prac obowiązku przestrzegania przepisów BHP.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie nadzoru zarządcy infrastruktury nad wykonawcami i podwykonawcami prac inwestycyjnych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry