Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych - Warszawska Kolej Dojazdowa zobowiązana do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejeździe w Regułach na linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki Radońska

13.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowym, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdu kategorii D bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej w Regułach na  linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Naruszenie przepisów przez WKD dotyczyło m.in.:

  1. niezrealizowania środków zaradczych, ustalonych przez komisję po wypadkach polegających na wjechaniu samochodu pod pociąg i przekwalifikowaniu przejazdu bez rogatek, półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej kategorii „D” na przejazd z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami kategorii „B”,
  2. ustawienia przy torze kolejowym w niewłaściwej odległości po obu stronach przejazdu kolejowego wskaźników nakazujących maszynistom użycie sygnału dźwiękowego przed zbliżaniem się do przejazdu,

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez WKD ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzja Prezesa UTK wprowadzająca ograniczenia eksploatacyjne podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych,
  • zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • zwiększenie jakości utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry