Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez spółkę Przewozy Regionalne przepisów polegających na dopuszczeniu do wykonywania czynności na stanowisku kierownika pociągu, bez uprzedniego przeprowadzenia autoryzacji w zakresie znajomości pojazdu kolejowego

09.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), nadzoruje podmioty, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei. Kontroluje spełnianie przez przewoźników kolejowych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego, szczególnie warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Prezes UTK stwierdził naruszenia przez przewoźnika kolejowego przepisów rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Naruszenia polegały na dopuszczeniu do wykonywania czynności na stanowisku kierownika pociągu, bez uprzedniego przeprowadzenia autoryzacji w zakresie znajomości pojazdu kolejowego.

Wymagania dla stanowiska kierownika pociągu zostały określone w treści ww. rozporządzenia. Zgodnie z nimi, na stanowisku kolejowym, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która m.in. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku kolejowym, czyli przeszła praktyczne sprawdzenie w miejscu pracy wiadomości i umiejętności pracownika, który zdał właściwy egzamin kwalifikacyjny. W przypadku kierownika pociągu autoryzację należy przeprowadzić m.in. w przypadku zmiany typu pojazdu kolejowego.

Prezes UTK uznał, że uchybienia dotyczące nieprawidłowego nadzoru nad kompetencjami osób wykonującymi czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego obniżają poziom bezpieczeństwa.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi kolejowemu natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry