Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE w sprawie niektórych aspektów wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

07.07.2015

16 czerwca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 171/2015 z 4 lutego 2015 r., w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym.

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór  formularza licencji, zmiany w zakresie wymagań dotyczących zdolności finansowej i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego, a także sposobu notyfikacji dokumentu licencyjnego.

do góry