Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych - zarządca PKP PLK zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdu kolejowego kategorii „A” na linii kolejowej nr 139 Ka

03.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdu kolejowego kategorii „A” usytuowanego w km 34,949 linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejeździe kolejowym dotyczyło m.in.:

  • braku kątowników, uszkodzonych i nierówno ułożonych płytach żelbetonowych, popękanym asfalcie,
  • zanieczyszczenia żłobków,
  • eksploatowaniu toru ze stanem podsypki tłuczniowej o stopniu degradacji 0,6 (wychlap),
  • braku lub nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu,
  • nieprawidłowym prowadzeniu metryki przejazdu.

Wyniki działań:

-      Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,

  • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych,
  • zwiększenie jakości utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych przez PKP PLK,
  • zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry