Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania przez PKP PLK sieci trakcyjnej na linii nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, na odcinku Herby Nowe - Pątnów

29.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie utrzymania elementów sieci trakcyjnej na linii 181 Herby Nowe – Oleśnica, na odcinku Herby Nowe – Pątnów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

  • niewykonaniu naprawy bieżącej mającej na celu uzupełnienie drutu jezdnego po kradzieży,
  • niepodejmowaniu działań naprawczych uszynień indywidualnych lub grupowych elementów przewodzących w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej,
  • nieprawidłowych działaniach naprawczych sieci trakcyjnej dwuprzewodowej.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • przepis wewnętrzny PKP PLK, w tym instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, w tym w szczególności utrzymania sieci trakcyjnej,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości świadczonych przez zarządcę usług.
do góry