Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Strajk w Przewozach Regionalnych – rozpoczęcie zaplanowane w nocy z 28 na 29 czerwca

26.06.2015

Od poniedziałku 29 czerwca br. pasażerowie korzystający z przejazdów pociągami osobowymi REGIO, interREGIO oraz REGIOekspres spółki Przewozy Regionalne muszą być przygotowani na utrudnienia w podróży związane z zapowiedzianym przez związki zawodowe rozpoczęciem akcji strajkowej.

Aktualne informacje o rozwoju sytuacji przewoźnik udostępnia na swojej stronie internetowej. Szczegółowa informacja udzielana jest także na infolinii Przewozów Regionalnych pod numerem 703 20 20 20 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto).

Należy pamiętać, że pasażer ma prawo do:

  • informacji dotyczących podróży - szczególną uwagę poświęca się w tym zakresie potrzebom osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku,
  • zwrotu niewykorzystanego biletu w kasie – bez potrącania odstępnego z uwagi na trwający strajk. W przypadku zwrotu biletu zakupionego przez Internet lub przez aplikację mobilną, o zwrot bez potrącenia odstępnego należy wystąpić w trybie reklamacyjnym,
  • ponadto w przypadku krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii interREGIO oraz pociągów międzynarodowych kategorii REGIOekspres, pasażerowi, który nie został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu, przysługuje uprawnienie do uzyskania odszkodowania, o ile opóźnienie wynosi przynajmniej 60 minut.

Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

- 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,

- 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Szczegółowe zasady naliczania odszkodowania za opóźnienie pociągu reguluje art. 17 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

W przypadku odmowy uznania roszczenia lub gdy zaproponowane rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące pasażer może złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego (pisemnie, przez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: pasazer@utk.gov.pl).

 
do góry