Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK podjął natychmiastową interwencję w sprawie zdarzenia z 11 czerwca 2015 r., związanego z bezpieczeństwem ruchu kolejowego - zakleszczeniu wózka dziecięcego w drzwiach pociągu pasażerskiego PKP SKM w Trójmieście

23.06.2015

W związku ze zdarzeniem do którego doszło 11 czerwca 2015 roku około godziny 14:45 na stacji kolejowej Gdańsk Główny, na torze nr 501 linii nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, polegającym na zakleszczeniu w bocznych drzwiach elektrycznego zespołu trakcyjnego wózka dziecięcego z niemowlęciem i przejechaniu w tym stanie przez pociąg kilkunastu metrów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podjął natychmiastowe działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym:

  • w dniu powzięcia informacji o zdarzeniu podjął decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania kontrolnego dotyczącego bezpieczeństwa przewozów przez spółkę PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. (PKP SKM) w Trójmieście,
  • 17 czerwca 2015 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie  nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej za niezgłoszenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) tego zdarzenia.

Prezes UTK wskazuje, że przewoźnik kolejowy PKP SKM dokonał zgłoszenia ww. zdarzenia kolejowego, dopiero 17 czerwca 2015 roku, tj. po wszczęciu przez Prezesa UTK procedury kontrolnej oraz postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej.

Należy wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, zawiadomienie o zdarzeniu powinno być przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od jego stwierdzenia.

Zgodnie z art. 66 ustawy o transporcie kolejowym, za niezgłoszenie wbrew obowiązkowi zdarzenia, Prezes UTK nakłada w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Niezależnie od ww. kary, Prezes UTK może nałożyć karę pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego w wysokości do 300% jego wynagrodzenia miesięcznego.

do góry