Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - zarządca PKP PLK zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii nr 287 Opole Zachodnie - Nysa

22.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie czterech przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na linii nr 287 Opole Zachodnie - Nysa w tym w km 6,171, 6,517, 9,331 i 10,579.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejazdach kolejowo-drogowych dotyczyło m.in.:

 • niewłaściwej kategorii przejazdu, w tym zastosowaniu niewłaściwego poziomu zabezpieczeń do panującego na przejeździe natężenia ruchu,
 • uszkodzeń, spękań i ubytków nawierzchni drogowej oraz nierówności płyt przejazdowych,
 • braku ustawienia pachołków na dojazdach do przejazdów kolejowych,
 • braku lub nieprawidłowym oznakowaniu przejazdów,
 • zanieczyszczenia żłobków na przejazdach kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych,
 • zwiększenie jakości utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych przez PKP PLK,
 • zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
do góry