Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury dla zarządcy infrastruktury kolejowej PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

18.06.2015

Po rozpatrzeniu wniosku zarządcy infrastruktury kolejowej PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie z 13 marca 2015 r. o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z zarządzanej infrastruktury kolejowej, na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, tj.:

I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,

II. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem Zarządcy i zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej, zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, gdyż ich kalkulacja była zgodna z zasadami, o których mowa w ust. 2-6, art. 34 oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

do góry