Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK wyróżniony Znakiem Jakości "Przyjazny Urząd"

18.06.2015

17 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, którego laureatem został Urząd Transportu Kolejowego.

Znak Jakości "Przyjazny Urząd" wyróżnia instytucje stawiające na pierwszym miejscu jakość w relacjach z interesantami. Otrzymują go jednostki, które stosują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych, cechują się profesjonalizmem i rzetelnością, wprowadzają nowoczesne i efektywne rozwiązania, inwestują w zasoby kadrowe w formach wpływających w sposób istotny na jakość pracy urzędników oraz są otwarte na potrzeby klientów.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz praktyków zarządzania, która ocenia min. standardy obsługi  interesantów, standardy w zakresie polityki jakości, stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym czy stosowane metody (strategie) zarządzania publicznego.

Ocena urzędów, które przystąpiły do konkursu, odbywała się dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu Komisja dokonywała oceny dokumentów i raportów opracowanych przez uczestników konkursu. Ten etap oceny odbywał się na podobnej zasadzie, jak w przypadku wniosków o przyznanie środków europejskich czy oceny w rankingach. Urzędy biorące udział w rywalizacji na etapie aplikacyjnym oceniało  2 członków Kapituły. Następnie przeprowadzany był drugi etap konkursu. Służył on potwierdzeniu, uzupełnieniu i weryfikacji informacji przedstawionych przez urzędy w dokumentach konkursowych. Na tym etapie ekspert Instytutu analizował dodatkowe informacje o uczestnikach konkursu, pozyskując je ze źródeł zewnętrznych, innych niż kwestionariusz konkursowy, weryfikował informacje z wykorzystaniem techniki tzw. „tajemniczego klienta” – Eksperci często odbywali wizyty w ocenianych jednostkach, przeprowadzali dodatkowe badania społeczne dotyczące jakości obsługi klienta, a także analizowali akty prawne regulujące zasady pracy ocenianych jednostek (np. regulaminy organizacyjne) czy narzędzia stosowane przez urzędy w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

W konkursie wyróżnienia otrzymało 29 urzędów z całej Polski. Urząd Transportu Kolejowego został laureatem w kategorii „organy centralne administracji państwowej”. Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, prestiżową nagrodę odebrał Prezes UTK Krzysztof Dyl.

- Praca urzędnika oznacza służbę. Każdy obywatel ma prawo do rzetelnej informacji, profesjonalnej obsługi i terminowego załatwienia sprawy. Konkurs o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przypomina o ważnym elemencie naszej służby - życzliwości. Gratuluję organizatorom konkursu pomysłu i traktuję wyróżnienie Urzędu Transportu Kolejowego w pierwszej edycji jako szczególne zobowiązanie do podnoszenia jakości pracy publicznej - powiedział.

  • Prezes Urzędu Krzysztof Dyl odbiera Godło i Znak Jakości "Przyjazny Urząd"
  • Znak Jakości "Przyjazny Urząd" UTK
  • Prezes Urzędu Krzysztof Dyl z Godłem oraz Znakiem Jakości "Przyjazny Urząd"
  • Uroczysta Gala Finałowa
  • Laureaci konkursu na tle Pałacu Polskiej Akademii Nauk
  • Logo Przyjazny Urząd
do góry