Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych - Prezes UTK zobowiązał PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejazdach linii kolejowych nr 139 Katowice – Zwardoń i 177 Racibórz –Głubczyce

11.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdów zlokalizowanych na liniach kolejowych nr 139 Katowice – Zwardoń i 177 Racibórz – Głubczyce.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejeździe kategorii C na linii nr 139 polega na:

 • zastosowaniu niewłaściwej kategorii przejazdu ze względu na przekroczony iloczyn ruchu, a co za tym idzie zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń w stosunku do występującego na przejeździe natężenia ruchu,
 • uszkodzeniach płyt wewnętrznych w torze, spękaniach nawierzchni asfaltowej z licznymi ubytkami w międzytorzu oraz uszkodzeniu nawierzchni drogi,
 • brakach i nieczytelności w oznakowaniu przejazdu kolejowego,
 • brakach wygrodzeń na dojeździe do przejazdu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejeździe kategorii D linii nr 177 polega na:

 • zastosowaniu niewłaściwej kategorii przejazdu ze względu na przekroczony iloczyn ruchu, a co za tym idzie zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń w stosunku do występującego na przejeździe natężenia ruchu,
 • brakach i nieczytelnym oznakowaniu przejazdu kolejowego,
 • uszkodzeniach płyt wewnętrznych w torze, spękaniach nawierzchni asfaltowej z licznymi ubytkami w międzytorzu oraz uszkodzeniu nawierzchni drogi,
 • zanieczyszczeniu żłobków na przejeździe kolejowym,
 • nieprawidłowych wpisach w metryce przejazdu.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.
do góry