Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu na liniach 287 Opole Zachodnie – Nysa oraz 395 Zieliniec – Kiekrz

10.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednocześnie nakazał terminowe usunięcie wszystkich nieprawidłowości na linii kolejowej 287 Opole Zachodnie – Nysa oraz 395 Zieliniec – Kiekrz.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury na linii nr 287 polegało na usytuowaniu drzew i krzewów w  bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast na linii kolejowej nr 395 zarządca naruszył przepisy w zakresie prawidłowego procesu utrzymania infrastruktury, w tym w szczególności nawierzchni torowej oraz sieci trakcyjnej.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, dla linii kolejowej nr 287 w terminie do 31 grudnia 2016 roku, dla linii nr 395 w terminie do 1 lipca 2016 roku.
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonych terminach, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry