Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stały nadzór Prezesa UTK nad przewozem towarów niebezpiecznych koleją

09.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi stały nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym. W wyniku dokonanych w ostatnim czasie czynności kontrolnych, Prezes UTK stwierdził naruszenie przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, w tym STK S.A. i PKP Cargo S.A., przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji przewozów oraz nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne.

Naruszenie przepisów polegało na:

  • przewozie towarów niebezpiecznych na podstawie dokumentów przewozowych, w których nie była zawarta wymagana informacja,
  • niewyposażeniu środków transportu w wymagane instrukcje pisemne.

Naruszone przez przedsiębiorców przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nałożył na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych kary pieniężne,
  • stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym w szczególności podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

 

do góry