Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie przedstawicieli Krajowych Urzędów ds. Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego (NSA).

01.10.2007

W dniach 26-27 września 2007 r. w Lille we Francji odbyło się ósme plenarne posiedzenie grupy roboczej ds. krajowych urzędów właściwych w sprawach bezpieczeństwa transportu kolejowego (NSA), funkcjonującej w ramach Europejskiej Agencji Kolejowej.

Podczas dwudniowego spotkania, obok kwestii z zakresu organizacji pracy Europejskiej Agencji Kolejowej oraz zasad współpracy z Krajowymi Urzędami ds. Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego omówione zostały dotychczasowe wyniki prac poszczególnych grup roboczych z zakresu bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego.

W ramach zagadnień bezpieczeństwa zaprezentowano między innymi:

a) Postęp prac w zakresie CST/CSM,
b) Postęp prac w zakresie Świadectw Bezpieczeństwa i Autoryzacji,
c) Działania w zakresie monitorowania Wspólnych Wskaźników Bezpieczeństwa,
d) Postęp prac w zakresie Krajowych Przepisów Bezpieczeństwa.

Ponadto poruszono zagadnienia związane z wzajemną akceptacją taboru oraz komunikacją pomiędzy Krajowymi Urzędami ds. Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego i Europejską Agencją Kolejową. W ramach zagadnień interoperacyjności skoncentrowano się na przedstawieniu stopnia wykonania programu pracy na 2007 r. oraz poruszono zagadnienia z zakresu ERTMS. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył Pan Wiesław Jarosiewicz – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wraz z przedstawicielami Biura Współpracy Międzynarodowej.
do góry