Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Zespołu ds. Monitorowania Poziomu Bezpieczeństwa Sektora Kolejowego w Polsce z przedstawicielami PKP PLK S.A.

03.06.2015

W ramach działającego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Zespołu Zadaniowego do spraw Monitorowania Poziomu Bezpieczeństwa Sektora Kolejowego w Polsce 8 maja 2015 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Celem spotkania było ustalenie przyczyn występowania na sieci zarządzanej przez PKP PLK zdarzeń polegających na przyjęciu pociągu na tor zajęty. Wyeliminowanie przyczyn tych nieprawidłowości jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Zespołu, ponieważ mogą one prowadzić do poważnych wypadków kolejowych.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały dwa przypadki przyjęcia pociągu na tor zajęty, tj. zdarzenie na stacji Łowicz oraz zdarzenie na stacji Dęblin. Obydwie stacje nie są  wyposażone w urządzenia kontroli zajętości torów, tj. urządzenia sterowania ruchem kolejowym, uniemożliwiające poda­wanie przez dyżurnego ruchu sygnałów zezwalających na wjazd pociągu na zajęty tor. W obydwu rozpatrywanych przypadkach doszło do sytuacji, w której dyżurny ruchu podał sygnał zezwalający na jazdę pomimo, że tor na który pociąg został skierowany był zajęty.

Przedstawiciele PKP PLK w trakcie spotkania przedstawili działania, mające na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości. Są to m.in.:

  • wydawanie biuletynów informacyjnych o zdarzeniach, w których zalecane jest przeprowadzenie analizy regulaminów technicznych posterunków w zakresie prawidłowego sprawdzania stanu zajętości toru;
  • sprawdzanie stanu granic okręgów nastawczych;
  • weryfikacja postanowień w zakresie stosowania środków pomocniczych;
  • przeprowadzenie kontroli czy personel techniczny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulaminem;
  • weryfikacja, czy z okien nastawni jest dostateczna widoczność;
  • instalacja kamer wspomagających stwierdzenie stanu zajętości torów;
  • wyposażenie do końca 2015 r. 24 stacji w urządzenia kontroli niezajętości torów;
  • wydanie 18 lutego 2015 r. precyzyjnej regulacji dotyczącej właściwego wypełniania obowiązków w zakresie sprawdzenia stanu zajętości torów, właściwej obserwacji okręgu nastawczego oraz doszczegółowieniu programów szkoleniowych z akcentem na sprawdzanie stanu zajętości.

W zgodnej opinii członków Zespołu Zadaniowego ds. Monitorowania Poziomu Bezpieczeństwa Sektora Kolejowego w Polsce podjęte działania uznano za niewystarczające, a zaistniałe zdarzenia mogą zostać wyeliminowane tylko w sytuacji zainstalowania urządzeń kontroli zajętości torów na wszystkich posterunkach.

Przedstawiciel PKP PLK został wezwany do przygotowania analizy zakładającej wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w miejscach braku urządzeń kontroli zajętości torów w celu poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

do góry