Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie eksploatacji bocznicy kolejowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne sp. z o.o.

03.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., przepisów w zakresie stanu technicznego i utrzymania bocznicy kolejowej „Grupa odstawcza Katowice Zachód”.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika kolejowego polegało m.in. na:

  • użytkowaniu bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa lub bez ujęcia realizowanych procesów związanych z eksploatacją bocznicy kolejowej w posiadanym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przewoźnika kolejowego,
  • nieprawidłowo opracowanym Regulaminie pracy bocznicy kolejowej, w tym m.in. w zakresie użytkowanych na bocznicy kolejowej torów, braku numerów oraz rodzajów i typów wszystkich rozjazdów należących do bocznicy kolejowej,
  • stosowaniu nieodpowiednich podkładek pod osadę prowadnicy podczas regulacji zamknięć nastawczych w rozjazdach,
  • nieprawidłowym utrzymaniu sieci trakcyjnej.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi kolejowemu użytkującemu bocznicę kolejową natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

  • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry