Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na stacji Piława Górna na linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica

29.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nieprawidłowości dotyczyły stacji Piława Górna zlokalizowanej na linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury  na stacji Piława Górna polegało m.in. na:

 • uszkodzeniach peronów, w tym m.in. wysoki stopień deformacji nawierzchni, korozja biologiczna ścian peronów, ubytki materiału, nierówności w nawierzchni, uszkodzone krawędzie peronowe od strony toru,
 • uszkodzeniach rozjazdów, w tym: półzwrotnic, iglic, podrozjazdnic, opornic,
 • istnieniu licznych „wychlapów”,
 • licznych uszkodzeń podkładów,
 • licznych brakach śrub stopowych,
 • uszkodzeniach złączek torowych,
 • istnieniu nadmiernych przechyłek toru,
 • licznych nierówności poziomych toru,
 • eksploatowaniu przejazdów kolejowych kategorii A z uszkodzonymi prefabrykowanymi płytami żelbetowymi zabudowanymi w nawierzchni drogowej tych przejazdów.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i akty wykonawcze do ustawy,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, w terminie do 3 listopada 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

 

do góry