Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich – I kwartał 2015 r.

29.05.2015

W I kwartale 2015 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 94,47% (względem 88,97% w IV kwartale 2014 roku). W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 382,3 tys. pociągów (o ok. 0,7 tys. więcej niż w IV kwartale 2014 roku). Średni czas opóźnień pociągów na przybyciu z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 7 minut 17 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 73,8% (59,6 tysiąca) oraz opóźnione na przybyciu od 5 do 60 minut 24,8% (20,1 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w I kwartale odwołali 343 pociągi.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za I kwartał 2015 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2015 roku

do góry