Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Film: "Jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie licencji maszynisty"

05.06.2015

Kierując się potrzebą zapewniania sprawnego procesu wydawania licencji maszynisty Urząd Transportu Kolejowego przygotował dwa filmy instruktażowe dotyczące wypełniania wniosków o wydanie takiego dokumentu. Filmy skierowane są do indywidualnych wnioskodawców ubiegających się o wydanie licencji maszynisty: pierwszy z nich przedstawia sposób wypełniania wniosku przez kandydata na maszynistę, drugi dotyczy sytuacji, gdy maszynista posiadający np. prawo kierowania występuje do Prezesa UTK o wydanie licencji.

W filmach instruktażowych położono nacisk na kluczowe elementy wniosku o wydanie licencji maszynisty, które mają decydujący wpływ na sprawność otrzymania licencji przez wnioskodawcę. Należy bowiem pamiętać, że prawidłowo wypełniony wniosek, w stosunku do którego nie będzie konieczne dokonywanie wezwań do usunięcia nieprawidłowości umożliwi szybkie uzyskanie licencji. Szczególną uwagę w filmie poświęcono konieczności zapewnienia przez indywidualnego wnioskodawcę, aby wniosek był kompletny i zawierał wszystkie wymagane dokumenty, a ponadto aby wszystkie informacje dotyczące danych personalnych były zgodne z informacjami zawartymi w załączonej do wniosku kserokopii dokumentu tożsamości, a załączone do wniosku zdjęcie spełniało kryteria zdjęcia paszportowego i było podpisane na odwrocie.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców o wydanie licencji maszynistów, w Oddziałach Terenowych UTK w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i w Katowicach została stworzona możliwość złożenia przedmiotowego wniosku i uzyskania pomocy w jego wypełnieniu, co powinno przyczynić się do usprawnienia całego procesu. Wnioskodawcy chcący złożyć wniosek o wydanie licencji maszynisty w Warszawie będą natomiast obsługiwani bezpośrednio w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134. Jednocześnie przypomina się o konieczności złożenia wniosku zawierającego wszystkie niezbędne załączniki wymienione między innymi w filmach instruktażowych.

 

Wniosek dla kandydata:

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

 

Wniosek dla maszynisty:

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

 

 

UTK - pracuje dla Ciebie!

do góry