Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu na liniach nr 19, 273 i 162 - Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych

27.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych:

  • nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D,
  • nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, od km 77,200 do km 98,700,
  • nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na linii nr 19 polegało na: braku należytej i wymaganej widoczności na przejeździe, na którym doszło do dwóch wypadków, brakach w metryce przejazdu - wymaganych informacji o widoczności i zdarzeniach (w tym wypadkach), a także  niewdrożeniu procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie oceny ryzyka technicznego i operacyjnego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na linii nr 273 polegało m.in. na: degradacji szyn i podkładów drewnianych, luźnych śrubach stopowych i wkrętach, brakach wkrętów i śrub stopowych oraz łubkowych, zanieczyszczeniu podsypki, istnieniu tzw. „wychlapów” oraz uszkodzeniach główek szyn.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na linii nr 162 polegało m.in. na: braku należytej i wymaganej widoczności na przejazdach, niewłaściwej kwalifikacji przejazdów (obecnie kategoria D przy przekroczonych iloczynach ruchu), a co za tym idzie nieodpowiednim wyposażeniu i zabezpieczeniu przejazdów, wykruszeniach i licznych uszkodzeniach płyt przejazdowych i dróg asfaltowych, braku wygrodzeń pachołkami na dojazdach do przejazdów, braku oznakowania, niewłaściwie zlokalizowanych lub nieczytelnych wskaźnikach oraz zanieczyszczonych żłobkach na przejazdach.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
do góry