Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury oraz utrzymaniem linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin

26.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu (PKP PLK), przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania. Kontrolą objęto linię 273 Wrocław Główny – Szczecin w następujących lokalizacjach: stacje kolejowe Rudna Gwizdanów, Grębocice i Krzepów oraz odcinki linii kolejowej Wołów – Ścinawa i Rudna Gwizdanów – Głogów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury, co doprowadziło do  szeregu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • uszkodzeniach podkładów drewnianych oraz szyn,
 • braku śrub stopowych, łubkowych i wkrętów, luźnych śrubach stopowych i wkrętach,  
 • zanieczyszczeniach podsypki i istnieniu tzw. „wychlapów”,
 • uszkodzeniach prefabrykowanych płyt żelbetowych, zabudowanych w nawierzchni drogowej  przejazdów kategorii A i D,
 • niewłaściwych połączeniach do zasilania urządzeń EON, zniszczonych skrzynkach baterii akumulatorów, uszkodzonych uszczelek pod zbiornikiem paliwa agregatu oraz braku prowadzenia książek kontroli baterii akumulatorów.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry