Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzaminy dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

05.01.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego przy ul. Chałubińskiego 4 w Warszawie (kod pocztowy 00-928) zostaną  przeprowadzone  egzaminy  dla  kandydatów  na  doradców  i  dla   doradców  do  spraw  bezpieczeństwa  przewozu  koleją  towarów niebezpiecznych :

 

1) w dniu  10 lutego 2011 r., egzamin dla osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych oraz egzamin poprawkowy dla osób które w poprzednich egzaminach nie uzyskały oceny pozytywnej.

 

2) w dniu 11 lutego 2011 r. egzamin  dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych ubiegających się o przedłużenie ważności świadectwa doradcy oraz doradców którzy w poprzednich egzaminach nie uzyskali oceny pozytywnej.


Bliższych informacji w zakresie wymogów dopuszczenia do egzaminu udziela Departament Organizacyjno-Prawny pod numerem telefonu (022) 630-18-37 

do góry