Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania przez PKP PLK infrastruktury kolejowej na linii nr 26 Łuków – Radom

21.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Naruszenie przepisów polegało na niespełnieniu przez PKP PLK warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, tj. nieprawidłowościach w procesie utrzymania infrastruktury na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • niepoprawnym prowadzeniu dokumentacji techniczno–eksploatacyjnej torów, tj.: „Książek kontroli stanu torów” oraz „Książek kontroli obchodów”,
 • niepoprawnym wypełnianiu lub brakach w dokumentacji - „arkuszach badania technicznego rozjazdów”,
 • eksploatowaniu zużytych lub uszkodzonych części rozjazdów (wyszczerbienia iglic, zużycia pionowe i boczne iglic),
 • istnieniu nadmiernych luzów przekraczających wartości dopuszczalne w złączach szynowych rozjazdów,
 • niewłaściwym umocowaniu latarni na zwrotnikach rozjazdów,
 • brakach złączek przytwierdzeń i połączeń (śrub stopowych i łubkowych),
 • eksploatowaniu zużytych podrozjazdnic drewnianych,
 • przekroczeniu wymiarów dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych rozjazdów, tj. szerokości, przechyłki, żłobków,
 • eksploatowaniu uszkodzonych podkładów,
 • braku właściwej kontroli wewnętrznej zarządcy w zakresie dotyczącym prawidłowego prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej torów i rozjazdów,
 • niewłaściwym stosowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz regulacji wewnętrznych, które stanowią podstawowe dokumenty w zakresie bezpiecznego zarządzania działalnością zarządcy infrastruktury kolejowej.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, w terminie do 15 lipca 2015 roku,
 • Prezes UTK nadał rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry