Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK – nieprawidłowości w realizacji przewozów przez PKP CARGO S.A.

20.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych z nadzorem nad stanem technicznym pojazdów kolejowych przeprowadził kontrolę PKP CARGO S.A. Szczegółową kontrolą objęto pociąg relacji Katowice Muchowiec – Tarnów Mościce, złożony z lokomotywy ET41 i 39 ładownych wagonów serii Eaos i Eanos.

W wyniku tych działań Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego przepisów z zakresu kolejnictwa związanych z przygotowaniem i realizacją przewozów, w szczególności polegające na eksploatowaniu wagonów towarowych w niedostatecznym stanie technicznym.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • Wyprawianiu i eksploatowaniu niesprawnych wagonów towarowych, w tym m.in.:

- z luźnymi zabezpieczeniami wózków 25TN,
- z brakiem wstawek hamulcowych,
- ze „schodzącymi” wstawkami hamulcowymi,
- ze skorodowanymi poszyciami,
- z nieszczelnością drzwi,
- z nieczytelnymi opisami na wagonie, w tym datami rewizji.

 • niedopełnieniu obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych za oględziny techniczne pociągu,
 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania,
 • stosowaniu niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji pociągowej.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się na pojeździe kolejowym,
 • Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika kolejowego,

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia –natychmiastowe usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie  odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości procesu przygotowania i realizacji procesu przewozowego przez przewoźników kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.

 

do góry