Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. przepisów dotyczących stanu technicznego infrastruktury i procesu jej utrzymania na stacji Piława Górna

18.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie stanu technicznego infrastruktury i procesu jej utrzymania na stacji Piława Górna na linii kolejowej nr 137.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu przez zarządcę wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury kolejowej, co doprowadziło do wystąpienia szeregu nieprawidłowości, w tym uszkodzeń peronów, usterek w torach i rozjazdach,
 • eksploatowaniu nawierzchni kolejowej będącej w stanie niedostatecznym, w tym m.in.:

- brak stabilnej i trwałej konstrukcji odpowiednio połączonych części składowych infrastruktury torowej,
- liczne uszkodzenia podkładów,
- uszkodzenia podrozjazdnic drewnianych,
- braki śrub stopowych,
- uszkodzenia styków,
- nadmierna przechyłka torów,
- nierówności poziome torów,
- uszkodzenia złączek torowych,
- zanieczyszczenia podsypki,
- uszkodzenia iglic, półzwrotnic i brak dolegania opórek iglicowych,
- występowanie tzw. „wychlapów”,

 • eksploatowaniu przejazdów kolejowych kategorii A w km 196,793 i 196,895 z uszkodzonymi prefabrykowanymi płytami żelbetowymi zabudowanymi w nawierzchni drogowej tych przejazdów.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry