Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 570 Psary – Starzyny oraz na linii 64 Kozłów - Koniecpol

14.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 570 Psary – Starzyny oraz na linii nr 64 Kozłów – Koniecpol.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • błędnych wskazaniach ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej sbl 15 znajdującego się w km 1,570 linii nr 570, wskazującego sygnał S2 jazda z największą dozwoloną prędkością w odniesieniu do wskazania semafora wjazdowego C3 na podg. Starzyny znajdującego się w km 2,500 wskazującego sygnał S6 jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego na linii kolejowej nr 64,
 • nieprawidłowym dokonywaniu poprawek w prowadzonej dokumentacji na nastawni dysponującej Starzyny polegającym na usuwaniu korektorem zapisów w dzienniku ruchu,
 • braku znajomości przez personel kolejowy na nastawni dysponującej Starzyny sygnału D2 „stój’ podawanego ręcznie,
 • braku na wyposażeniu nastawni Starzyny pełnego kompletu przepisów wewnętrznych obowiązujących dyżurnego ruchu.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK:

- Instrukcja Ie-1 o sygnalizacji,
- Instrukcja Ir-1 o prowadzeniu ruchu kolejowego.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o sprawdzenie wiedzy dyżurnych ruchu, przed ponownym dopuszczeniem do wykonywania czynności,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry