Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK w trosce o niepełnosprawnych podróżnych

13.05.2015

Jak likwidować bariery architektoniczne utrudniające niepełnosprawnym podróżowanie koleją? O wprowadzeniu praktycznych rozwiązań dyskutowali przedstawiciele dwóch zespołów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się, działających przy  Prezesie Urzędzie Transportu Kolejowego.

7 maja  br. odbyły się kolejne posiedzenia Zespołu zadaniowego i Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanych przy Prezesie UTK. Przedmiotem posiedzeń obu zespołów było omówienie najczęstszych problemów związanych z projektowaniem infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. O praktycznych rozwiązaniach dyskutowali przedstawiciele spółek kolejowych, środowiska architektów oraz osób niepełnosprawnych.

- Projektowanie uniwersalne wprowadza rozwiązania architektoniczne, które są dostępne dla wszystkich. Pozwala stosować udogodnienia nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkich korzystających z usług kolei. Jeśli projektujemy rozwiązania, które są ułatwieniem dla wszystkich, to nie stygmatyzujemy żadnej z grup, a tylko ułatwiamy korzystanie z dobrych rozwiązań – wyjaśniał przewodniczący Zespołu opiniodawczo-doradczego Marian Leszczyński.

Podczas spotkania Zespołu opiniodawczo-doradczego zostały przedstawione dwie prezentacje na temat projektowania obiektów kolejowych i praktycznych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych stosowanych w wybranych państwach UE. Członkowie Zespołu reprezentujący spółkę PKP PLK przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia. Małgorzata Zielińska zaprezentowała - Wytyczne projektowane w biurze PLK natomiast Wojciech Bugajski omówił-Wdrażanie PRM w wybranych krajach UE.

Podczas dyskusji nad propozycjami praktycznych ułatwień dla niepełnosprawnych  zasygnalizowano m.in. potrzebę wprowadzenia informacji głosowej zapowiadającej, po której stronie pociągu będą otwierać się drzwi. Ułatwienie byłoby korzystne nie tylko dla osób niewidzących lub niedowidzących, ale wszystkich pasażerów.

Ponadto członkowie Zespołu zadaniowego zwrócili uwagę m.in. na możliwość wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji projektów budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

do góry