Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole bezpieczeństwa i komfortu podróżowania – nieprawidłowości w realizacji przejazdów pociągami InterRegio „MEWA” Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny

07.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas długiego weekendu majowego (w dniach 30 kwietnia – 3 maja) przeprowadził liczne działania nadzorcze dotyczące realizacji przewozów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. 30 kwietnia kontroli poddano m.in. pociąg spółki Przewozy Regionalne - InteRegio „MEWA” relacji Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na:

 • niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu tj. eksploatacji wagonów pasażerskich z niesprawnymi drzwiami czołowymi oraz niesprawną automatyką otwierania drzwi czołowych w czterech wagonach z ośmiu w składzie pociągu,
 • braku tablic kierunkowych zewnętrznych i wewnętrznych, zawierających numer, nazwę oraz relację pociągu.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszały przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
 • dokumentacja systemu utrzymania DSU pojazdów.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK ograniczył eksploatacją pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
do góry