Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza nieprawidłowości dotyczące utrzymania przez PKP PLK sieci trakcyjnej na stacji kolejowej Krzyż

06.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie stanu technicznego i utrzymania sieci trakcyjnej na stacji kolejowej Krzyż.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • braku niezbędnej wymiany lewego i prawego przewodu jezdnego sieci trakcyjnej ze względu na przekroczone zużycie w stosunku do dopuszczalnego,
 • braku ochrony przeciwporażeniowej słupków bramek trakcyjnych, na których umieszczone są odłączniki sieci trakcyjnej obsługiwane ręcznie,
 • braku ochrony przeciwporażeniowej napędów zwrotnicowych w rozjazdach znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej,
 • braku ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
 • nieczytelnych wskaźnikach zakazu wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy - instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na stacji Krzyż, w terminie do 30 czerwca 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • zwiększenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym sieci trakcyjnej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry