Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na liniach nr 137 i 138 - Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych

30.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica, w obrębie stacji Piława Górna oraz na linii kolejowej nr 138 Oświęcim – Katowice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na linii nr 137 polegało na: uszkodzeniach peronów, uszkodzeniach rozjazdów, złym stanie technicznym i uszkodzeniach podkładów, istnieniu tzw. „wychlapów”, braku śrub stopowych, nadmiernej przechyłce i nierównościach poziomych oraz zanieczyszczonej podsypce.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na linii nr 138 polegało na: uszkodzeniach rozjazdów, złym stanie technicznym i uszkodzeniach podkładów, braku harmonogramu wykonywania pomiarów toru pojazdami pomiarowymi, braku książki kontroli stanu toru, braku wykonywania komisyjnych badań technicznych rozjazdów, niewykonywaniu zaleceń wynikających z protokołów okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, eksploatowaniu toru kolejowego z przekroczonymi wartościami prześwitu toru, eksploatowaniu toru kolejowego z brakującymi złączkami, eksploatowaniu toru kolejowego z zanieczyszczoną podsypką, braku wykonywania obchodów normalnych toru oraz usytuowaniu drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
do góry