Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja wstrzymująca ruch na bocznicy kolejowej Zakładu Wapienno-Piaskowego „Bełżec” na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne

23.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonej kontroli użytkownika bocznicy Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec” sp. z o.o. oraz stwierdzonych nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nakazał wstrzymanie ruchu na bocznicy kolejowej odgałęziającej się rozjazdem nr 201 od toru nr 16 stacji Bełżec, w km 123,318 linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

  • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej, co narusza  art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym,
  • nieposiadaniu przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy kolejowej, co narusza art. 19 ust. 3 pkt. 2 w związku z art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Termin usunięcia naruszeń:

  • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry