Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK dotyczące bezpieczeństwa przewozu i komfortu podróżowania – nieprawidłowości w realizacji przejazdów pociągami nocnymi TLK Uznam (Kraków-Wrocław) oraz TLK Karkonosze (Szklarska Poręba-Lublin) PKP Intercity S.A.

21.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące realizacji przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Dokonano szczegółowej kontroli nocnych pociągów spółki PKP Intercity: TLK Uznam relacji Kraków Główny – Wrocław Główny i TLK Karkonosze relacji Szklarska Poręba Główna – Lublin.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na wyprawianiu przez przewoźnika niesprawnych wagonów pasażerskich, w tym m.in.:

 • z uszkodzonymi blokadami drzwi bocznych, w tym również w zmodernizowanych wagonach sypialnych z elektronicznym sterowaniem otwierania drzwi,
 • z niezabezpieczonymi drzwiami czołowymi pierwszego wagonu (zdjęcie nr 1), przez co możliwe było ich otwarcie przez pasażerów podczas jazdy pociągu,
 • z niesprawnymi drzwiami między wagonami,
 • z niesprawnymi kranami i brakiem wodowania,
 • z zanieczyszczonymi siedziskami w przestrzeni pasażerskiej,
 • z niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi (zdjęcie nr 2).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości przewoźnika naruszają przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych pociągach przewoźnika i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK zobowiązał przewoźnika do natychmiastowego usuwania stwierdzanych (w szczególności przez drużyny pociągowe) nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie systemowych działań mających na celu stworzenie rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.

Zdjęcie nr 1 - Niezabezpieczone drzwi czołowe pierwszego wagonu

Zdjęcie nr 2: Niezabezpieczone przewody elektryczne

 

do góry