Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Proces utrzymania pojazdów kolejowych przewoźników pod stałym nadzorem Prezesa UTK – decyzje wyłączające i ograniczające eksploatację pojazdów kolejowych

16.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku działań kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa transportu wydał decyzje stwierdzające naruszenie przez przedsiębiorców kolejowych przepisów w zakresie eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych. Nieprawidłowości dotyczyły przedsiębiorców:

 • PKP Intercity S.A.,
 • Inter Cargo sp. z o.o.,
 • PKP Cargo S.A.,
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe  sp. z o.o.,
 • STK S.A.

Najczęstsze naruszenia przepisów polegały na:

 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • braku posiadania i utrzymania pojazdów w oparciu o zatwierdzone przez Prezesa UTK dokumentacje systemu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wadliwości wydania dokumentów – świadectw sprawności technicznej pojazdów.

Przeprowadzono:

 • kontrole przewoźników kolejowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazywał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • decyzje Prezesa UTK podlegają natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
do góry